SM4EFE
Henrik Källbäcks

Välkommen till min amatörradiohemsida


Här kan du hitta div teknisk information, 

i huvudsak amatörradiorelaterad.