StartHyrljud Musikinspelning Ljudinstallation Övrigt
Ljudnivåmätning
Företaget
Privat

Ljudnivåmätning


    
Utförs med precisionsinstrumentet Brüel & Kjaer 2236.

Instrumentet är en ljudnivåmätare klass 1 som loggar data i minne. Ur detta kan sedan läsas div parametrar bl a ekvivalent ljudnivå (Leq) samt maxvärde (Lmax) under mättiden. Dessa funktioner krävs för att mäta följande:

Buller på arbetsplatser
Buller från trafik, industrier m m
Ljudnivåer på konserter


Hör av dig för prisuppgift om du vill ha något av ovanstående kontrollerat!


Här finns massor av information för den som vill läsa:
Arbetmiljöverkets information om buller i arbetet.
Naturvårdsverkets information om buller från trafik m m.
Socialstyrelsens allmänna råd om höga ljudnivåer där musik spelas


Information om mätning och ljudnivåer på konserter

Ljudnivån mäts där den är starkast och där publiken har tillträde. Mikrofon 1,5 m över mark/golv. Mättiden skall vara minst en timme. Om konserten är kortare mäter man konserttiden. Ekvivalent ljudnivå och max ljudnivå mäts samtidigt.

För lokaler och platser dit barn under 13 års ålder INTE har tillträde anger Socialstyrelsen följande riktvärden:
Ekvivalent ljud  LAeqT     100 dB
Maximalt ljud   LAFmax  115 dB

För lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde anges:
Ekvivalent ljud  LAeqT       97 dB
Maximalt ljud   LAFmax  110 dB

Dessutom anges följande:
Särskild hänsyn bör tas i verksamheter som är särskilt riktade till barn, s k knattediskotek eller liknande.
Där bör ekvivalent ljudnivå under 90 dB alltid eftersträvas.

Min egen uppfattning är att oavsett genre behöver aldrig högre ekvivalent ljudnivå än ca 90 dB användas eftersom den nivån ger tillräckligt "tryck" för sådan musik som behöver det, samtidigt som den kan accepteras av de allra flesta. Vid Socialstyrelsens högsta rekommenderade värde (100 dB) tycker många att det är för starkt och använder hörselskydd! Vad har man då uppnått...?
En sida med nyttig info: http://www.dbdbdb.nu/

Förklaring av parametrar
(L) Ljudnivå.
(A) Vägningskurva som motsvarar örats känslighet och som instrumentet skall vara inställt för.
(eq) Ekvivalent ljudnivå = En sorts medelvärde under mätningen.
(T) Mätningen sker under en viss tid.
(F) Fast=snabb responstid för instrumentet.
(max) Högsta momentana värde under mätningen.

För den som vill fördjupa sig om mätning finns div info här: http://www.noisemeters.co.uk/help/faq/


Verksamheten vänder sig gärna till dig som inte har en fet budget men ändå vill ha bra kvalitet!
© Firma Henrik Källbäcks - Ytteråker 6 - 78692 Dala-Järna - Tel 070-362 58 59